Kancelaria Notarialna Wrocław

Notariusz bezpłatnie udziela informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych

O firmie

Dochowanie należytej staranności przy wykonywaniu czynności notarialnych

Przepis art. 80 § 2 ustawy - Prawo o notariacie nakłada na notariusza obowiązek “czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna może powodować skutki prawne. Przepis art. 49 tej ustawy nakazuje notariuszowi dochowanie “szczególnej staranności” przy wykonywaniu czynności notarialnych. Z kolei art. 18 § 1 ustawy mówi o obowiązku notariusza do zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oto niektóre przykłady sposobu wywiązywania się z tych obowiązków przez naszą kancelarię:

 Podczas odczytywania aktu notarialnego  każda ze stron czynności otrzymuje projekt aktu notarialnego aby mogła się z nim zapoznać. Zmiany wprowadzane są na bieżąco w treści aktu. W czasie odczytywania aktu notarialnego wyświetlana jest treść elektronicznej księgi wieczystej, której dotyczy czynność a wydruk aktualnej treści jest dołączany do aktu notarialnego. Taki system pracy daje nam pewność, że nasi Klienci zapoznali się z treścią czynności notarialnej oraz księgi wieczystej, której czynność dotyczy, co daje im poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość aktywnego udziału w formułowaniu oświadczeń składanych w treści aktu notarialnego.

    Obowiązujące przepisy prawa nakładają na notariusza obowiązek złożenia wypisu aktu notarialnego obejmującego wniosek o wpis w księdze wieczystej w terminie trzech dni od jego sporządzenia. Kancelaria szczególnie dba o jak najszybsze dostarczenie wypisów aktów notarialnych do sądów prowadzących księgi wieczyste. W przypadku wrocławskiego IV Wydziału Ksiąg Wieczystych  są one tam dostarczane w dniu sporządzenia aktu, lub najpóźniej następnego dnia rano (Biuro podawcze , pokój 3 parter jest czynne w poniedziałek 8.00 - 16.30, wtorek - piątek 8.00 - 14.00). Ułatwia nam to położenie kancelarii w niewielkiej odległości od  Wydziału Ksiąg Wieczystych wrocławskiego Sądu. W przypadku, gdy akt dotyczy nieruchomości położonej na terenie właściwości innego sądu niż wrocławski – jego wypis wysyłany jest do tego Sądu przesyłką kurierską w dniu sporządzenia aktu.

    Obowiązek dochowania tajemnicy notarialnej jest bardzo ważnym aspektem pracy kancelarii. Niejednokrotnie Klienci okazują niezadowolenie dowiadując się podczas rozmowy telefonicznej, że nie możemy udzielić im telefonicznie informacji dotyczących treści aktu notarialnego. Proszę nam wierzyć, takie postępowanie nie wynika z naszej złej woli. Ma jedynie na celu zapewnienie bezpieczeństwa interesu Klientów kancelarii i wywiązywanie się z obowiązków, które nakłada na nas ustawa. Rozmowa telefoniczna nie pozwala nam na identyfikację rozmówcy jako strony aktu notarialnego.

Mamy nadzieję, że opisany wyżej system pracy naszej kancelarii będzie odpowiadał Państwa oczekiwaniom i przyczyni się do właściwego zabezpieczenia Państwa interesów. Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa sugestie, które pomogą nam jeszcze usprawnić naszą pracę.

Zuzanna Niedźwiedź
         Notariusz

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.