Ius est ars boni et aequi (D. 1.1.1 pr.)
– Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe.