ZAKRES USŁUG

Czynności notarialne

Do zakresu usług świadczonych przez naszą kancelarię należą:

 • sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:
  • umowy sprzedaży
  • umowy przedwstępne
  • umowy zniesienia współwłasności
  • umowy darowizny
  • umowy spółki
  • statuty spółki
  • statuty Funduszy Inwestycyjnych
  • umowy przeniesienia własności nieruchomości
  • umowy warunkowe
  • umowy zamiany
  • akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
  • testamenty
  • umowy działu spadku
  • umowy majątkowe małżeńskie
  • umowy o podział majątku wspólnego
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie poświadczeń
 • sporządzanie protokołów
 • sporządzanie protokołów Zgromadzeń Inwestorów
 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego
 • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie
 • prowadzenie rejestrów akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmowanie związanych z tym czynności
 • sporządzanie protestów weksli i czeków
 • doręczanie oświadczeń
 • prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
 • sporządzanie na życzenie Klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządzanie innych czynności wynikających z przepisów


Dokonanie każdej czynności notarialnej należy poprzedzić zasięgnięciem w naszej kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem formy czynności, uzyskania wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością.

Czynności mogą być dokonywane poza siedzibą kancelarii jeśli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.
 

Ius est ars boni et aequi (D. 1.1.1 pr.)
– Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe.